//Trên trái đất này có bao nhiêu nước ?

Trên trái đất này có bao nhiêu nước ?

 

Người ta nói rằng trên trái đất có 1,38 tỷ km khối nước ( 1km khối = 1 tỷ mét khối). Đây là tổng lượng nước trên toàn trái đất, bao gồm cả nước biển, nước sông, hồ, nước đóng băng, nước ngầm, nước trong bầu khí quyển.

Trong số này, nước biển chiếm 97,5%, nước mà chúng ta có thể sử dụng được ( Nước ngọt) chỉ còn lại không quá 2,5%. Số nước ngọt này, khoảng 70% là nước đóng băng tuyết ở Nam cực và Bắc cực, quá nửa còn lại là nước ngầm, hơn một nửa số đó nằm ở tầng sâu hơn 800m dưới lòng đất.

Cuối cùng, nước ngọt mà chúng ta có thể sử dụng được bao gồm cả nước ngầm đã cạn kiệt, nước sông, hồ, đầm lầy, chỉ còn độ 0,02% nước trên toàn trái đất.

Tài liệu tham khảo : sách tìm hiểu các chất hóa học của nước của tác giả Sugiyama Yoshitsugi

By |2019-12-25T03:37:33+00:00Tháng Mười Hai 25th, 2019|Blog|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment