//Lượng nước chúng ta dùng trong 1 ngày.

Lượng nước chúng ta dùng trong 1 ngày.

Lượng nước tối thiểu cần thiết để chúng ta duy trì sự sống được cho là khoảng 2,5 lít nước mỗi ngày. Trường hợp người lớn, lượng nước đưa vào cơ thể từ thức ăn và nước uống khoảng 2,2 lít nước mỗi ngày, lượng đi ra từ cơ thể như mồ hôi, nước tiểu sẽ có khoảng 2,5 lít.

Mặt khác, chúng ta đang dùng nước cần thiết cho sinh hoạt như nấu ăn, tắm rửa, giặt rũ. Nước được sử dụng tại các cửa hàng ăn uống, văn phòng, khách sạn và nước sử dụng tại các hộ gia đình được gọi là nước sinh hoạt, hiện nay, lượng nước dùng làm nước sinh hoạt cho 1 người 1 ngày là khoảng 300 lít. Cái này đẵ tăng lên khoảng gấp 2 lần so với năm 1965. Do có sự thay đổi trong lối sống, sinh hoạt như sự phổ cập nhà vệ sinh rửa bằng nước được coi là nguyên nhân. (Đây là 1 ví dụ ở Nhật Bản)

By |2019-12-25T03:57:36+00:00Tháng Mười Hai 25th, 2019|Blog|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment